Algemene voorwaarden

 • U wordt geadviseerd uw hond minimaal 2 uur van te voren of pas na de wandeling eten te geven. Dit in verband met kans op maagtorsie bij sommige rassen.
 • Uw hond dient gezond te zijn.
 • Uw hond dient zijn jaarlijkse (conctail, weil en parva) entingen te hebben gehad. Dit moet u kunnen aantonen in het hondenpaspoort incl. kennelhoes.
 • Zieke en loopse honden kunnen helaas niet mee. Een individuele wandeling is tegen aangepast tarief wel mogelijk.

Schade / aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA-verzekering
 • U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden.
 • Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijde diergeneeskundige hulp in te schakelen op kosten van de eigenaar.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het weglopen van uw hond. Mocht het onverwachts toch voorkomen dat uw hond wegloopt, dan zal alles in het werk gesteld worden om de hond terug te vinden.
 • De hond moet minimaal 6 maanden oud zijn. Voor jongere honden kijken we naar een passende oplossing.
 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van te voren af te melden via de telefoon.
 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen. Reeds betaalde gelden worden niet terug betaald.
 • Happy Dog heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten op te zeggen in geval van ziekte, privé- of familieomstandigheden, een weeralarm of extreme gladheid.

Financiën

 • Strippenkaarten worden per handeling afgeschreven. U wordt tijdig op de hoogte gesteld als de strippenkaart bijna op is.
 • Betalingen dienen vooraf voldaan te worden.
 • Betalingen kunnen contant of middels een overschrijving (o.v.v. uw naam en de naam van uw hond) op de rekening van Happy Dog worden voldaan.